Trzecia edycja programu mentoringowego ENHANCE

Trwa trzecia edycja programu mentoringowego ENHANCE, koordynowanego przez Politechnikę Warszawską.

Do programu zakwalifikowało się 11 start-upów, w tym 3 związane z PW: AlphaPowders, działający na pograniczu branży materiałowej i chemicznej, tworzący produkty z proszku polimerowego dla branży druku, Scramjet, który oferuje kompleksową platforę transformacji danych, upraszczającą architekturę danych, umożliwiając użytkownikom uruchamianie niestandardowego oprogramowania obejmującego różne lokalizacje oraz Readiy – zespół zajmujący się tworzeniem oprogramowania na urządzenia elektroniczne, prootypowaniem i wdrażaniaem produktu na rynek. 

Wszystkim start-upom przydzielono mentorów, którzy do 16 stycznia 2023 r. przeprowadzą z nimi sesje mentoringowe.

Wśród mentorów tegorocznej edycji programu znalazło się 2 pracowników Politechniki Warszawskiej – dr hab. Agnieszka Skala, prof Uczelni i mgr Jarosław Chojecki, specjalista ds. inkubatora w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT) oraz 2 osoby związane z PW – Marek Kapturkiewicz, współzałożyciel, inwestor i partner w Innovation Nest i Agnieszka Lewandowska, project menager współpracująca z dużymi firmami i organizacjami publicznymi chcącymi działać ze startupami. 

Agnieszka Skala i Agnieszka Lewandowska spotkają się (zdalnie) ze start-upami z RWTH z Akwizgranu, natomiast Jarosław Chojecki i Marek Kapturkiewicz podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem ze start-upami działającymi przy NTNU w Trondheim.

Główną korzyścią związaną z udziałem w programie mentoringowym ENHANCE jest m.in. możliwość poznania zagranicznych specjalistów w obszarze nowych technologii i biznesu, uzyskanie od nich wskazówek dotyczących rozwoju produktów i usług, a także poznanie innych kultur organizacyjnych oraz zagranicznych rynków, na których start-upy mogłyby prowadzić działalność.

Więcej o programie: ENHANCE Mentoring Programme.

mentoring