Wizyta Beijing Institute of Technology na Politechnice Warszawskiej

Wizyta Beijing Institute of Technology na Politechnice Warszawskiej

15 grudnia br. delegacja Beijing Institute of Technology złożyła wizytę na Politechnice Warszawskiej, aby omówić możliwość rozszerzenia współpracy między uczelniami. Delegacja BIT została oficjalnie przyjęta przez Prof. Rajmunda Bacewicza, Prorektora ds. Nauki.

Beijing Institute of Technology (BIT) jest publiczną uczelnią z tradycyjnym naciskiem na naukę i technologie, ale rozwijającą  się także  w innych dziedzinach, takich jak zarządzanie i nauki humanistyczne.

BIT1

Wizyta Beijing Institute of Technology na Politechnice Warszawskiej

Beijing Institute of Technology jest uczelnią partnerską PW, współpracując głownie z Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych. Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy w zakresie wymiany studentów, kadry akademickiej oraz współpracy naukowo-badawczej.

Goście zwiedzili dwa wydziały naszej Uczelni – Wydział Chemiczny oraz Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. Szczegółowo omówiono istniejące obszary wspólnego zainteresowania w zakresie współpracy naukowo-badawczej oraz edukacyjnej.

Wśród uczestników spotkania byli przedstawiciele Wydziałów: Chemicznego, Elektroniki i Technik Informacyjnych, Inżynierii Materiałowej oraz Samochodów i Maszyn Roboczych PW.

BIT 2016

Prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki PW wraz z delegacją BIT

BIT2

Wizyta delegacji BIT na Wydziale Chemicznym, PW