Wizyta indonezyjskich dziennikarzy w PW

W dniach 28 września – 2 października 2015 r. Politechnika Warszawska gościła dwoje dziennikarzy z Indonezji. Pani Irawati Diah Astuti, dziennikarka pism “Investor Daily”, “Suara Pembaruan” i ”Investor Magazine” oraz Pan Dolok Carry Armstrong Nadeak z dziennika “Gatra” przyjechali do Warszawy na zaproszenie PW, aby zgromadzić materiały niezbędne do napisania serii artykułów o naszej Uczelni.

Program pobytu dziennikarzy obejmował między innymi:

  • spotkanie z Prorektorem ds. Studiów prof. Krzysztofem Lewensteinem,
  • spotkanie z Dyrektorem CWM panem Łukaszem Wojdygą i prezentację Politechniki Warszawskiej ze szczególnym uwzględnieniem oferty studiów w języku angielskim,
  • spotkanie z przedstawicielką International Students Office panią Małgorzatą Musińską i Pełnomocnikiem Dziekana WEiTI ds. Studiów w Języku Angielskim dr inż. Romanem Podrazą oraz prezentację procedury przyjęć kandydatów na studia,
  • wizyty w laboratoriach na: Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydziale Inżynierii Produkcji, Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych i Wydziale Fizyki,
  • wizytę w Bibliotece Głównej,
  • spotkanie z przedstawicielką ESN PW,
  • udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016 w Gmachu Głównym.

Seria artykułów dotyczących Politechniki Warszawskiej i oferty studiów anglojęzycznych ukaże się w indonezyjskiej prasie pod koniec października, przed zaplanowanymi na przełom października i listopada targami edukacyjnymi European Higher Education Fair (EHEF) 2015, w których wezmą udział przedstawicielki Centrum Współpracy Międzynarodowej PW.

IMG_7702
IMG_7706
IMG_7707