Zaproszenie do udziału w Międzynarodowym Konkursie Projektów Studenckich “Black Sea Science 2024” - Deadline 1.02.2024 r.

Narodowy Uniwersytet Techniczny w Odessie (ONUT) pod auspicjami Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy oraz międzynarodowej organizacji Black Sea Universities Network (BSUN) zapraszają do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Studenckich Prac Naukowych Black Sea Science 2024 w kategorii "Informatyka, Automatyka i Robotyka".

invitation eng

Celem konkursu jest rozszerzenie współpracy międzynarodowej wśród studentów.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Aby wziąć udział w konkursie Black Sea Science 2024, studenci muszą przygotować i wysłać pracę w języku angielskim (nie więcej niż 15 stron) do organizatorów do 1 lutego 2024 r. Następnie uczestnicy z najwyższymi wynikami będą zdalnie (np. na platformie ZOOM) bronić swoich prac.

Ponadto wszystkie materiały, które zostaną zgłoszone i zrecenzowane w kategorii "Informatyka, Automatyka i Robotyka", mogą zostać opublikowane w zbiorze, który zostanie opublikowany przez ONTU i będzie wystawiony w repozytorium akademii. Najlepsze prace zostaną bezpłatnie opublikowane w czasopiśmie "Automation of Technological and Business Processes".

Wszyscy uczestnicy i kierownicy projektów otrzymają certyfikaty, a zwycięzcy dyplomy i cenne nagrody (zapewnione przez sponsorów - firmy IT z Ukrainy).

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć stronie internetowej: http://isc.ontu.edu.ua/?lang=en.

Wymagania dotyczące uczestników i prac znajdują się tutaj: http://isc.ontu.edu.ua/requirements/?lang=en

Aby wziąć udział w konkursie, należy wcześniej zarejestrować się na stronie https://pk.ontu.edu.ua/iscregister/index.php?route=register  i przesłać drogą elektroniczną do 02.01.2024 r. (na arkuszu rejestracyjnym lub na adres autoblacksea@gmail.com) pracę konkursową w języku angielskim oraz informacje o autorach.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z komitetem organizacyjnym konkursu: autoblacksea@gmail.com.