Zaproszenie na międzynarodową konferencję Science: Polish Perspectives Meetup "To Poland for Science" - 4.11.2023 r.

W imieniu Fundacji Polonium zapraszamy pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej do udziału w konferencji Science: Polish Perspectives Meetup "To Poland for Science", która odbędzie się 4 listopada 2023 w Pałacu Staszica w Warszawie.

TO POLAND

https://poloniumfoundation.org/meetup-warsaw-23 

Wydarzenie "To Poland for Science" jest wydarzeniem satelickim do cyklu konferencji Science: Polish Perspectives, organizowanych od ponad 10 lat przez Fundację Polonium na całym świecie. 

Listopadowy Meetup jest pierwszym wydarzeniem organizowanym w Polsce i ma na celu pokazanie umiędzynarodowienia polskiego środowiska naukowego, a także stworzenie przestrzeni dla zagranicznych naukowców pracujących w Polsce do spotkania i wymiany doświadczeń. 

W trzech sesjach tematycznych (nauki ścisłe i techniczne, nauki o życiu, nauki humanistyczne i społeczne) swoje badania prezentować będą naukowcy reprezentujący różne kraje pochodzenia, różne uczelnie w Polsce oraz różne źródła finansowania. 

Wydarzenie wspierane jest przez grant Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wezmą w nim również udział przedstawiciele najważniejszych krajowych instytucji wspierających naukę w Polsce. 

Obowiązuje rejestracja: TUTAJ.
Więcej informacji: TUTAJ.