Zaproszenie na spotkanie na temat programu Young Trade Ambassadors

Krajowa Izba Gospodarcza współuczestniczy w projekcie ERASMUS+ Young Trade Ambassadors. Projekt realizowany jest wraz z Partnerami:

  • Bursa Chamber of Commerce and Industry (Turcja)
  • Musiad Hessen (Niemcy)
  • Birmingham Chamber of Commerce and Industry (Wielka Brytania)
  • Chamber of Commerce and Industry of Vojvodina (Serbia).

Podstawowym celem projektu jest wsparcie studentów i młodych biznesmenów  rozpoczynających lub planujących rozwinięcie zagranicznej działalności biznesowej.  W dalszej perspektywie projekt powinien wpłynąć na wzrost uczestnictwa młodych biznesmenów w życiu gospodarczym kraju, co znajdzie odzwierciedlenie w zwiększeniu wydajności pracy, produkcji, polepszeniu standardu życia.

Narzędziem do osiągnięcia tego celu mogą być m.in.  skuteczne szkolenia nt. innowacyjnych rozwiązań biznesowych, wzmocnienia podstawowych umiejętności i kluczowych kompetencji w sektorze handlu zagranicznego, specjalnie zaprojektowane dla danej grupy docelowej i dostępne w dowolnym miejscu i czasie.

W ramach projektu opracowane zostało kompendium podstawowej wiedzy dla młodych przedsiębiorców rozpoczynających działalność zagraniczną, które obejmuje istotne tematy od planowania do zarządzania. Rozwiązania o charakterze międzynarodowym umożliwią uczestnikom  skuteczne i praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy.

W dniu 7 września 2022 r. odbędzie się spotkanie w języku angielskim z przedstawicielami wszystkich organizacji partnerskich uczestniczących w projekcie, podczas którego zostaną przekazane ciekawe informacje praktyczne z zakresu programu Young Trade Ambassadors. Miejsce i czas: Centrum Kreatywności Targowa, Warszawa, ul. Targowa 56, w godzinach 10.00 – 12.00. Udział w spotkaniu i projekcie jest bezpłatny.

Organizator zachęca do udziału początkujących przedstawicieli biznesu, młodych przedsiębiorców, start-upy, studentów planujących rozpoczęcie działalności biznesowej, wszystkich zainteresowanych.