Zaproszenie na warsztaty grupowe ENHANCE+ w ramach pakietu “Diversity, Impact & Dissemination”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w interaktywnych warsztatach online 23 stycznia 2024 r. w godz. 14:00-17:00 (CET), podczas których zagłębimy się w inicjatywy związane z pakietem zadań “Diversity, Impact and Dissemination”(zob. FILM) realizowanym w konsorcjum ENHANCE, do którego należy Politechnika Warszawska.

WP10_Diversity, Impact and Dissemination

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3JZCB3d2ZU6mj9EmflyCp_3YJCj23e9Gi4lwhqggU1hUMVk5OURDVlg4TFZXVUdKMUhTT0NXSUFWSC4u 

Najważniejsze punkty spotkania:

- Wprowadzenie i kompleksowy przegląd działań w ramach pakietu zadań “Diversity, Impact, and Dissemination” realizowanego w ramach ENHANCE
- Interaktywna sesja World Café: dynamiczne dyskusje z uczestnikami warsztaów w grupach na platformie Zoom
- Moderatorzy: Melih Özkardes i Hannah Worringer (Uniwersytet Techniczny Chalmersa).

Co?
Warsztaty grupowe w ramach pakietu zadań “Diversity, Impact, and Dissemination”

Kiedy?
Wtorek, 23 stycznia 2024 r. - od 14:00 do 17:00 

Idea?
Różnorodność i wpływ są nadrzędnymi tematami w ENHANCE - europejskim konsorcjum uczelni technicznych. Dzięki działaniom realizowanym w ramach tego pakietu wnosimy istotny wkład w dyskusje na temat różnorodności i wpływu jako ważnych tematów w kontekście rozwoju europejskiego szkolnictwa wyższego. Warsztaty łączą różne perspektywy i zapewniają integracyjną platformę wymiany wiedzy i doświadczeń, która będzie kształtować naszą pracę w ramach konsorcjum i poza nim.

Dla kogo?
Zapraszamy na warsztaty wszystkich członków społeczności ENHANCE, w szczególności:

- pracowników uczelni ENHANCE na wszystkich poziomach (kadra kierownicza, administracyjna, dydaktyczna i badawcza),
- studentów z uczelni ENHANCE (niezależnie od poziomu i kierunku studiów),
- partnerów stowarzyszonych ENHANCE.

Gdzie?
Na platformie ZOOM: https://rwth.zoom-x.de/j/2846590990?pwd=RTFLZ0xDaDJpYVc3c2hTRmFkTlduZz09 

Meeting-ID: 284 659 0990 Hasło: 764332

Jak wyglądają warsztaty?
Uczestnicy będą angażować się w interaktywne dyskusje i sesje grupowe.

Kim są organizatorzy?
Konsorcjum ENHANCE jest gospodarzem tego warsztatu. Hannah Worringer i Melih Özkardes (oboje z  Uniwersytetu Technicznego Chalmersa), liderzy pakietu zadań “Diversity, Impact, and Dissemination”, będą gościć uczestników i moderować spotkanie. Poniższy film przedstawia kompleksowy przegląd zadań realizowanych w ramach pakietu: https://www.youtube.com/watch?v=AVYzoAWo9DY  

Aby wziąć udział w warsztatach, należy wypełnić ankietę: TUTAJ.

Zachęcamy do przesyłania linku do ankiety również innym osobom, studentom, i kolegom z pracy.

Liczymy na Państwa aktywny udział i owocną dyskusję.