Oferta stypendialna DAAD

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD) zaprasza do zapoznania się z nową ofertą stypendialną na rok akademicki 2016/2017.

Oferta skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni i obejmuje m. in.:

  • Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia,
  • Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków,
  • Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych,
  • Stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze (od 1 do 6 miesięcy),
  • Stypendia roczne na pobyty badawcze (od 7 do 10 miesięcy),
  • Stypendia na studia doktoranckie w Niemczech,
  • Stypendia na pobyty badawcze / staże artystyczne dla naukowców i nauczycieli akademickich,
  • Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.daad.pl