Stypendium naukowe Ambasady Francji w Polsce

Stypendium naukowe Ambasady Francji w Polsce

W ramach konkursu Nagrody Galien Polska 2016, Instytut Francuski oraz Ambasada Francji w Polsce przyznają stypendium naukowe dla polskiego naukowca, prowadzącego badania z zastosowaniami terapeutycznymi.

Do udziału w konkursie zaproszeni są naukowcy:

  • w wieku poniżej 45 lat
  • posiadający tytuł Doktora lub Profesora oraz polskim obywatelstwem
  • prowadzący badania w polskich laboratoriach (dotyczy również badań w ramach francusko-polskiej współpracy naukowej)
  • badania muszą zaprezentować innowacyjne odkrycie naukowe, z potencjalnymi zastosowaniami w dziedzinie terapii medycznej (chemia farmaceutyczna, biotechnologia, materiały dla medycyny, diagnoza)

Stypendium umożliwia jednomiesięczny pobyt badawczy we Francji w publicznym lub prywatnym laboratorium i pokrywa:

  1. koszty podróży w obie strony do miejsca docelowego (bilety lotnicze i kolejowe)
  2. stypendium w wysokości 1704 EUR + dodatkowe wsparcia (mieszkanie w domu akademickim w atrakcyjnej cenie, ubezpieczenie zdrowotne na cały okres pobytu, itp.)

Termin nadsyłania aplikacji - do 30.09.2016 r.

Więcej informacji na: http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/2016/06/30/stypendium-naukowe-za-badania-z-zastosowaniami-terapeutycznymi-w-ramach-konkursu-nagrody-galien-polska-2016/