Politechnika Warszawska z dofinansowaniem NAWA na współpracę akademicką z Ukrainą

W dn. 20 grudnia 2022 r. w siedzibie Narodowej Agencji Współpracy Akademickiej Prorektor ds. Studiów Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk podpisał umowę z Narodową Agencją Współpracy Akademickiej. Finansowanie NAWA jest przeznaczone na rozwój współpracy akademickiej z uczelniami ukraińskimi.

1

Prof. Jan Słyk (z lewej) podpisuje umowę z Dyrektorem NAWA dr Dawidem Kosteckim. 
fot. Piotr Szczepański

W projekcie NAWA mogły wziąć udział polskie uczelnie działające w konsorcjach “Uniwersytetów europejskich”. Są to międzynarodowe partnerstwa uczelni, które mają stać się uniwersytetami przyszłości, umożliwiając studentom łączenie studiów w kilku krajach dzięki innowacyjnym formom kształcenia, a pracownikom uczelni systemową współpracę z zagranicznymi uczelniami partnerskimi. Będziemy rozwijali współpracę akademicką z Politechniką Kijowską i Politechniką Lwowską, które są partnerami stowarzyszonymi konsorcjum ENHANCE (ENHANCE Network Partners). W listopadzie 2022 roku do ENHANCE dołączyły ETH Zurich, Politechnika w Delft i Politechnika Gdańska.

Wniosek projektowy przygotowało Centrum Współpracy Międzynarodowej we współpracy z wydziałami naszej Uczelni i Studium Języków Obcych. Projekt będzie realizowany w roku 2023. Jego budżet wynosi 992 750 zł. W ramach projektu NAWA planujemy udział naukowców i studentów z Politechniki Lwowskiej i Kijowskiej w wizytach studyjnych, stażach, szkołach letnich i zimowych oraz konferencjach i kursach językowych organizowanych na Politechnice Warszawskiej, a także opracowanie materiałów dydaktycznych przy współudziale nauczycieli akademickich z obu ukraińskich politechnik.

“Politechnika Warszawska prowadzi wiele konkretnych działań wspierających społeczność ukraińską. Po wybuchu wojny uruchomiliśmy specjalny system rekrutacyjny, umożliwiający studentom z Ukrainy kontynuację nauki na naszej Uczelni. Współpracę z uczelniami ukraińskimi będziemy kontynuowali również w konsorcjum ENHANCE i w projekcie NAWA. ”– powiedział prof. Jan Słyk.

Projekt jest kontynuacją programu “Solidarni z Ukrainą”, w ramach którego Politechnika Warszawska otrzymała wsparcie finansowe NAWA w wysokości 530 000 zł. Przeznaczyliśmy je na wypłatę stypendiów dla 53 studentów z Ukrainy.

W wydarzeniu wzięli udział dr Tomasz Rzymkowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki i Pełnomocnik Rządu ds. Rozwoju i Umiędzynarodowienia Edukacji i Nauki, dr Dawid Kostecki – dyrektor NAWA oraz prorektorzy trzech warszawskich uczelni będących członkami konsorcjów w „Uniwersytetach europejskich”: Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Uczestniczył w nim również Grzegorz Robak, Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Zestawienie działań Politechniki Warszawskiej na rzecz Ukrainy po wybuchu wojny: TUTAJ.

2

Stoją od lewej: dr Tomasz Rzymkowski, prof. Jan Słyk, Grzegorz Robak, dr Dawid Kostecki. 
fot. Piotr Szczepański