Kontakt

logoprompw

 

Koordynator merytoryczny projektu:

dr hab. inż. Robert Mroczyński, prof. PW

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

tel. 22 234 60 65 e-mail: r.mroczynski@elka.pw.edu.pl

 

Koordynator administracyjno-finansowy projektu:

mgr inż. Marta Szajnowska-Ksit

p.o. Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej

tel. 22 234 71 85 e-mail: marta.szajnowska@pw.edu.pl

 

logastopka