Generalne Spotkanie Koordynatorów Programu ATHENS, czerwiec 2018 r.

8 czerwca 2018 r. w Pradze miało miejsce Generalne Spotkanie ATHENS, zorganizowane przez Czech Technical University in Prague.

Generalne Spotkania ATHENS odbywają się dwa razy do roku: w grudniu (w jednej z uczelni należących do konsorcjum ParisTech - Paris Institute of Technology, zrzeszającego 12 prestiżowych francuskich szkół wyższych, tzw. Grandes Ecoles) oraz w maju lub czerwcu (w jednej z pozostałych instytucji partnerskich). Ich tematem są kluczowe zagadnienia związane z przynależnością do sieci ATHENS oraz z przygotowaniem i przebiegiem sesji programu.

Wśród uczestników tegorocznego spotkania znaleźli się przedstawiciele większości uczelni należących do sieci. Politechnikę Warszawską reprezentowała Dominika Frąk - Dudzińska, Koordynator Programu ATHENS w PW.

Tematyka obejmowała m.in. zagadnienia związane z planowanym wkrótce uruchomieniem nowego systemu rejestracji studentów oraz z przystąpieniem nowego partnera – University Politehnica of Bucharest (Rumunia). Partnerzy podjęli decyzje dotyczące organizacji kolejnej sesji, która odbędzie się w dniach 17 - 25.11.2018 r.

Gospodarzem kolejnego Generalnego Spotkania ATHENS, które odbędzie się w grudniu 2018 r., będzie ParisTech.