Staż pracownika CWM w MINES Paris Tech, październik 2017

W dniach 23-27 października 2017 r. Pani Zenoviya Shits, specjalista ds. rekrutacji  na studia międzynarodowe odbyła tygodniowy staż w MINES Paris Tech w ramach Erasmus+  Staff  Training. MINES Paris Tech znajduje się w czołówce uczelni technicznych we Francji, ma 225-letnią historię oraz dawne tradycje, jest członkiem konsorcjum francuskich uczelni technicznych, a także głównym koordynatorem programu ATHENS od 20 lat.

Pani Zenoviya Shits odbyła staż w Dziale Współpracy Międzynarodowej. W trakcie pobytu Pani Zenoviya Shits zapoznała się z uczelnią, jej strukturą i strategią, odwiedziła poszczególne działy, bibliotekę oraz słynne muzeum mineralogiczne.

Wspólnie z dyrektorem Działu Współpracy Międzynarodowej została podsumowana aktualna współpraca pomiędzy  MINES Paris Tech i PW: Erasmus+ (wymiana studencka i pracownicza), umowa bilateralna z Wydziałem Fizyki PW, przewidująca oprócz wymiany studenckiej i pracowników dydaktycznych także realizację programu podwójnych dyplomów oraz program ATHENS.

Zostały także omówione nowe możliwości współpracy pomiędzy uczelniami, a mianowicie nawiązanie bliższej korelacji w dziedzinie energetyki i energetyki jądrowej, która jest jedną z priorytetowych w MINES Paris Tech.

Zadeklarowano wzajemne promowanie uczelni oraz możliwości dla studentów i pracowników w ramach aktualnych umów, jak i przyszłej współpracy.

                      

musee
mines_paristech_panoramacmines_paristech
bibliothequecmines_paristech_1