Targi Edukacyjne „Osvita. Studia za granicą” w Charkowie, listopad 2017

W dniach 9-11 listopada 2017 r. przedstawiciele Politechniki Warszawskiej - Pani Zenoviya Shits (CWM) i Pan Łukasz Pojezierski (Wydział Zarządzania) reprezentowali Politechnikę Warszawską na targach edukacyjnych w Charkowie na wspólnym stoisku „Study in Poland” zorganizowanym przez fundację edukacyjną „Perspektywy”.

Coroczne targi edukacyjne odbywające się w Charkowie są największym wydarzeniem roku, promującym ukraińskie i inne zagraniczne uczelnie wyższe. Bogata oferta PW oraz wyjątkowa możliwość podjęcia studiów na zasadach bez odpłatności w ramach konkursu przyciąga z roku na rok co raz większą liczbę kandydatów z Ukrainy, zdecydowanie najliczniejszej grupy studentów zagranicznych. Stoisko uczelni polskich cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

W trakcie pobytu Pani Zenoviya Shits spotkała się z władzami uczelni partnerskiej w Charkowie – Charkowskiego Instytutu Lotniczego (Narodowy Uniwersytet Lotniczy). Zostały omówione kwestie zacieśnienia współpracy z wydziałem MEiL, a mianowicie wymiany studenckiej i kadry akademickiej.

W trakcie pobytu w Charkowie Pan Łukasz Pojezierski, przedstawiciel Wydziału Zarządzania PW, spotkał się z Dziekanem Wydziału Zarządzania Charkowskiego Instytutu Lotniczego (Narodowy Uniwersytet Lotniczy) celem nawiązania bliższej współpracy pomiędzy wydziałami w zakresie wymiany studenckiej oraz praktyk.

Charków-Osvita-lis-2017_5
Charków-Osvita-lis-2017_6