Wizyta delegacji Beijing Institute of Technology w PW

W dniu 19 czerwca br. Politechnikę Warszawską odwiedził Rektor Beijing Institute of Technology prof. Haiyan Hu wraz z delegacją.

Delegację przyjął Prorektor ds. Studiów, prof. Krzysztof Lewenstein oraz Centrum Współpracy Międzynarodowej. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci Wydziałów: Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa oraz Inżynierii Materiałowej.

Beijing Institute of Technology jest uczelnią partnerską Politechniki Warszawskiej. Współpracę prowadzi głównie Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Celem spotkania było zatem rozszerzenie współpracy na inne Wydziały Uczelni. Omówiono możliwości współpracy w zakresie wymiany studentów, wymiany kadry akademickiej oraz współpracy naukowo-badawczej. W przyszłym roku uczelnie planują podpisać umowę dotyczącą wymiany studentów.

Przedstawiciele BIT zwiedzili również Wydział MEiL. Dziekan Wydziału prof. Janusz Frączek zorganizował delegacji zwiedzanie laboratoriów Wydziału.

Chiny 4_19.06.2017
20170619_110231
20170619_111853
20170619_114709
20170619_121304