Wizyta delegacji Universytetu Lizbonskiego, Instituto Superior Tecnico w PW

W dniu 14 października 2015 r. Politechnika Warszawska gościła delegację z Uniwersytetu Lizbońskiego, z Instituto Superior Técnico pod przewodnictwem Prezydenta prof. Arlindo Oliveira. Ze strony PW w spotkaniu udział wzięli: Prorektor ds. Nauki prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Studiów prof. Krzysztof Lewenstein i Zastępca Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej – pani Marta Szajnowska-Ksit.

Podczas spotkania dyskutowano na temat możliwych obszarów współpracy w zakresie badań i transferu technologii, prezentując jednocześnie mocne strony obu Uczelni. Wśród istotnych obszarów wskazano m.in: bioinżynierię, biomechanikę, nanotechnologie, elektronikę i technologie informacyjne, energię jądrową oraz lotnictwo.

Wizyta ta, będąca kolejną wizytą przedstawicieli Uniwersytetu Lizbońskiego (ostatnia odbyła się 28 lipca 2015 r.), miała związek z podpisaną 12 października 2015 r. w Łodzi, w czasie Dnia Portugalskiego, umową o współpracy pomiędzy Instituto Superior Técnico a czterema polskimi uczelniami technicznymi – Politechniką Warszawską, Wojskową Akademią Techniczną, Politechniką Łódzką i Akademią Górniczo-Hutniczą.

Lisboa_WUT_14_10_2015