Delegacja NAWA w Indiach, 31 marca – 7 kwietnia 2019 r.

Na przełomie marca i kwietnia 2019 roku po raz drugi delegacja Centrum Współpracy Międzynarodowej (Pan Karol Maśluszczak) uczestniczyła w misji edukacyjnej organizowanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w Indiach. Celem misji była promocja programów anglojęzycznych I i II stopnia poprzez udział w spotkaniach i wydarzeniach targowych.

Delegat naszej Uczelni uczestniczył w wydarzeniach w miastach Mumbai (31 marca) i Chennai (2 kwietnia), oraz Bangalore (4 kwietnia). Są to główne miasta regionów, z których rekrutujemy największą liczbę studentów międzynarodowych z Indii. Szczególnie Chennai i Bangalore były ważnymi punktami na mapie delegacji, ponieważ region w którym się znajdują, szczególnie miasto Bangalore, nazywany jest Doliną Krzemową Indii.

Targi odbywały się w formule rozmów B2B, bezpośrednio z kandydatami, ich rodzicami i agentami rekrutacyjnymi. Każdy dzień targów rozpoczynał się prezentacją nt. Polski i obecnych uczelni, wykonywaną przez pracowników NAWA. Największe zainteresowanie ofertą naszej Uczelni było w mieście Bangalore, ale ze względu na to, że Politechnika Warszawska posiada obszerną liczbę oferowanych programów, nasze stoisko cieszyło się jak zawsze ogromną popularnością we wszystkich miastach delegacji.

Dzięki wyjazdowi, nasza delegacja miała możliwość odbycia również niezależnych spotkań. W mieście Mumbai, Pan Karol Maśluszczak miał okazję spotkać się z Konsulem RP, Panem Damianem Irzykiem. Politechnika Warszawska od ponad 5 lat jest bardzo popularną uczelnią wśród kandydatów z południa Indii. Wraz ze wzrostem liczby kandydatów, nie tylko na naszą Uczelnię, pojawiły się problemy w sprawnym przyjmowaniu i sprawdzaniu wniosków wizowych, co niekiedy odbijało się negatywnie na naszych kandydatach. Pan Karol Maśluszczak przypomniał konsulowi jak istotnym rynkiem są Indie dla naszej Uczelni, jak dużo wysiłku i pracy zostało na włożone na przełomie ostatnich lat, niemniej jednak prywatne uczelnie, korzystając z agencji, przechwytują terminy spotkań wizowych, uniemożliwiając naszym przyjętym i gotowym kandydatom przyjazd. Następnego dnia, w trakcie wizyty w jednej z najstarszych szkół średnich w Mumbaiu, pojawił się Konsul, który zadeklarował, że takim uczelniom jak Politechnika Warszawska, zostanie poświęcona większa uwaga podczas udzielania terminów wniosków wizowych, ale podkreślił również, że wszystko jest zależne od Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

nawa