III konkurs

logoprompw

 

Trzeci konkurs w ramach projektu PROM PW dotyczący udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze (CWM/PROM PW/2019/2).

 

W związku z udziałem Politechniki Warszawskiej w projekcie PROM PW - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, Centrum Współpracy Międzynarodowej ogłasza konkurs nr CWM/PROM PW/2019/2 dla doktorantów poniżej 40 roku życia w celu udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze (9 przyjazdów, 3 wyjazdy).

 

 

Wnioski konkursowe w języku angielskim należy składać do dnia 7 czerwca 2019 r. do godz. 16.00 w siedzibie Centrum Współpracy Międzynarodowej, pokój 234, GG PW. Dodatkowo wersję elektroniczną wniosku należy przesłać na adres cwm@pw.edu.pl.

Dokumenty do pobrania:

APPLICATION FORM_final-III konkurs (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 56,12 kB)
Wzór certyfikatu (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 48,90 kB)

 

 

Informacje dotyczące Programu PROM znajdują się na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom (Nabór 2018)

Program PROM jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej nr umowy POWR.03.03.00-00-PN13/18.

 
 

logastopka