I konkurs

 

logo_prompw2

  

Pierwszy konkurs w ramach projektu PROM PW 2 dotyczący udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze (CWM/PROM PW 2/2019/1).

W związku z udziałem Politechniki Warszawskiej w projekcie PROM PW - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, Centrum Współpracy Międzynarodowej ogłasza konkurs nr CWM/PROM PW 2/2019/1 dla doktorantów i kadry akademickiej poniżej 40 roku życia w celu udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze (74 wyjazdy, 10 przyjazdów).

 

Wnioski konkursowe w języku angielskim należy składać do dnia 25 listopada 2019 r. do godz. 16.00 w siedzibie Centrum Współpracy Międzynarodowej, pokój 234, GG PW. Dodatkowo wersję elektroniczną wniosku należy przesłać na adres cwm@pw.edu.pl.

 

Dokumenty do pobrania:

APPLICATION FORM_PROM PW 2_konkurs I_final (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 60,76 kB)
Wzór certyfikatu NAWA-PROM PW 2 (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 49,07 kB)

 

Informacje dotyczące Programu PROM znajdują się na stronie NAWA:

https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom (Nabór 2019)

 

Program PROM jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej nr umowy POWR.03.03.00-00-PN13/18.

  

Wyniki konkursu CWM/PROM PW 2/2019/1

 

logastopka