Wyniki konkursu CWM/PROM PW 2/2019/1

 

logo_prompw2

  

Wyniki konkursu w ramach projektu PROM PW 2 dotyczącego udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze (CWM/PROM PW 2/2019/1).

 

 

Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania:

L.p. Nr wniosku
1. CWM/PROM PW 2/2019/1/001
2. CWM/PROM PW 2/2019/1/002
3. CWM/PROM PW 2/2019/1/003
4. CWM/PROM PW 2/2019/1/005
5. CWM/PROM PW 2/2019/1/006
6. CWM/PROM PW 2/2019/1/007
7. CWM/PROM PW 2/2019/1/008
8. CWM/PROM PW 2/2019/1/009
9. CWM/PROM PW 2/2019/1/010
10. CWM/PROM PW 2/2019/1/011
11. CWM/PROM PW 2/2019/1/012
12. CWM/PROM PW 2/2019/1/013
13. CWM/PROM PW 2/2019/1/014
14. CWM/PROM PW 2/2019/1/016
15. CWM/PROM PW 2/2019/1/017
16. CWM/PROM PW 2/2019/1/019
17. CWM/PROM PW 2/2019/1/020
18. CWM/PROM PW 2/2019/1/021
19. CWM/PROM PW 2/2019/1/022
20. CWM/PROM PW 2/2019/1/023
21. CWM/PROM PW 2/2019/1/024
22. CWM/PROM PW 2/2019/1/025
23. CWM/PROM PW 2/2019/1/026
24. CWM/PROM PW 2/2019/1/027
25. CWM/PROM PW 2/2019/1/028
26. CWM/PROM PW 2/2019/1/029
27. CWM/PROM PW 2/2019/1/031
28. CWM/PROM PW 2/2019/1/032
29. CWM/PROM PW 2/2019/1/034
30. CWM/PROM PW 2/2019/1/035
31. CWM/PROM PW 2/2019/1/036
32. CWM/PROM PW 2/2019/1/037
33. CWM/PROM PW 2/2019/1/038
34. CWM/PROM PW 2/2019/1/039

  

Lista rezerwowa: 

L.p. Nr wniosku Uwagi
1. CWM/PROM PW 2/2019/1/030 Przekroczony limit kadry
2. CWM/PROM PW 2/2019/1/018 Przekroczony limit kadry

 

Program PROM jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej nr umowy POWR.03.03.00-00-PN13/18.

 

 

logastopka